Pop

Pop Kun je China Doll Plants buiten de verzorging van buiten China Doll Plants laten groeien?
Kun je China Doll Plants buiten de verzorging van buiten China Doll Plants laten groeien?
De beste locatie is een met vochtige, rijke, goed doorlatende grond, vaak bij een muur of schutting waar de plant is beschermd tegen harde wind. Chine...
Pop Hoe zorg je voor een Chinese poppenplant?
Hoe zorg je voor een Chinese poppenplant?
Plaats de plant waar het meerdere uren helder, indirect licht per dag ontvangt, maar direct, intens zonlicht vermijdt. Geef zo ​​nodig water om de gro...